GDPR

CONFORMITATE GDPR

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un nou cadru juridic al legislației privind protectia datelor în UE și intra în vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guvernează această prelucrare înainte de acest punct, GDPR are un efect direct în cadrul Uniunii Europene și nu este necesar să fie transpus la nivel național. În acest fel, se va urmări armonizarea legilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în Europa iar in anumite circumstanțe, domeniul de aplicare al său poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

Înțelegerea aspectelor reale specifice ale reglementărilor europene nu este o sarcină ușoară, atunci când regulamentul GDRP conține 99 de articole și numeroase linii directoare cu privire la modul în care se va aplica. Înțelegerea acestor probleme este, totuși, esențială pentru a evita orice risc care ar putea apărea dintr-o interpretare imprecisă a obligațiilor de reglementare ale organizației dumneavoastră. Prin urmare, este esențială înțelegerea corectă a termenilor definiți mai jos:

Date personale: orice informație referitoare la o persoană reală identificată sau identificabilă. O persoană reală identificabilă este definită ca orice persoană reală care poate fi identificată direct sau indirect.

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Protecția datelor asigură faptul că datele persoanelor sunt păstrate în siguranță și utilizate în scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

Confidențialitatea datelor se referă la securitatea informatică și la măsurile luate pentru a păstra datele în siguranță în timp ce se află într-o organizație sau în timp ce acestea sunt transferate către o terță parte.

În conformitate cu GDPR, sunteți obligat să vă asigurați că înregistrările sunt exacte și actualizate, iar informațiile sunt păstrate numai atâta timp cât organizația are nevoie de ele sau pastrate conform legislatiei.

O curățare a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui să stabilească cât timp ar trebui păstrate anumite tipuri de informații înainte ca acestea să fie eliminate în siguranță. O persoana desemnata in companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vă asigura că acest lucru este monitorizat în mod regulat;  astfel încât organizația să respecte stergerea datelor de care nu mai are nevoie.

Dacă nu ați stabilit datele pe care doriți să le prelucrăm, timpul prelucrării ori scopul, vă rugăm să ne informați pentru a intra și dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR)

Conform cerinţelor Legii 667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii 56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, societatea RAMANIC RAM are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizaţi dumneavoastră.

Scopurile colectării datelor de la utilizatori sunt:

Prelucrarea şi livrarea comenzii;

Informarea utilizatorilor despre situaţia contului lor pe https://floareavietii.ro/;

Informarea utilizatorilor despre evoluţia şi statusul comenzilor;

Activităţi comerciale;

Marketing şi publicitate;

Promovarea produselor;

Cercetare de piaţă.

RAMANIC RAM va folosi informaţiile furnizate de către utilizatori numai în scopul în care au fost colectate. De asemenea, putem furniza datele cu caracter personal oferite de către dumneavoastră altor companii cu care colaborăm pentru a putea furniza serviciile contractate de către clienţi precum firme de curierat, firme care oferă servicii de marketing şi publicitate, servicii de plată si altele doar pe baza unui angajament de confidenţialitate din partea acestora.

Prin completarea câmpurilor aferente  datelor dumneavoastră în momentul plasării unei comenzi sau a creări unui cont vă exprimaţi automat acordul ca aceste date să fie colectate, stocate,  prelucrate si utilizate în mod nelimitat pentru scopurile menţionate mai sus.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Orice persoană are drept de intervenţie asupra datelor şi poate solicita actualizarea, completarea, blocarea sau ştergerea datelor dacă acestea nu se folosesc conform legii sau sunt inexacte si incomplete, printr-o cerere scrisă trimisă către compania RAMANIC RAM.

Orice persoană are drept de acces la datele sale printr-o cerere scrisă transmisă conform indicaţiilor de mai jos.

Orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Orice persoana are dreptul de a se adresa justiţiei în cazul în care consideră că protecţia datelor cu caracter personal a fost încălcată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii sunt rugaţi să trimită o cerere scrisă semnată şi datată prin:

  • Scan pe email către simbol@floareavietii.ro