Cunoașterea de sine – Cheia 4 Claritate

ANALIZA SWOT PERSONALA

Strenghts – puncte tari
Acestea se refera la tot ce înseamnă atribute, calități, aptitudini și aspecte pozitive
Weaknesses – puncte slabe
Punctele slabe nu se rezuma la defectele pe care le ai, ci se raportează la acele caracteristici care pot reprezenta obstacole,acestea însă pot fi îmbunătățite treptat, important este să iți dorești acest lucru.
Aici vei nota oarecum opusul celor de mai sus.